Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19 ozl

Centrala telefoniczna

Centrala telefoniczna to urządzenie stanowiące centralny punkt sieci telefonicznej – najczęściej przedsiębiorstwa, urzędu lub instytucji. Pozwala na komunikację wewnątrz tej sieci i poza nią. Dzięki niej, wszyscy użytkownicy firmowej sieci telefonicznej mogą realizować połączenia telefoniczne, bez konieczności uruchamiania dedykowanej linii dla każdego z nich z osobna. Centrala telefoniczna pozwala zarówno na centralne zarządzanie połączeniami przychodzącymi (przez kierowanie dzwoniących na jeden numer do firmy na numery wewnętrzne poszczególnych pracowników) jak i wychodzącymi (kiedy różni dzwoniący pracownicy identyfikowani są jednym, wspólnym numerem telefonicznym). Dodatkowo, nowoczesne centrale telefoniczne umożliwiają realizowanie dodatkowych funkcjonalności (zapowiedzi głosowych, numeracji wewnętrznej, kolejek dzwoniących, call center czy contact center, a nawet nagrywanie rozmów czy automatyczną obsługę klientów), co znacznie wpływa na poprawę efektywności pracy.

Historia central telefonicznych

Historycznie pierwsze centrale telefoniczne były obsługiwane manualnie przez operatorów (tzw. PMBX – Private Manual Branch Exchange). Następnie pojawiły się centrale elektromechaniczne, a później centrale PABX lub nazywane wymiennie PBX (ang. Private Automatic Branch Exchange). Wśród central PBX wyróżnia się dwa typy central: centrale analogowe oraz centrale cyfrowe (ISDN). Te drugie są technologicznie nowocześniejsze, bardziej zaawansowane, wykorzystują węzły ze sterowaniem komputerowym i umożliwiają realizację dodatkowych usług.

Niemniej, obecnie wszystkie te urządzenia – spotykane jeszcze w przedsiębiorstwach i instytucjach państwowych – są wypierane przez centrale telefoniczne VoIP.

Centrale VoIP i wirtualizacja

Najnowsze centrale telefoniczne, to centrale IP PBX lub wymiennie IP PABX, które skupiają w sobie wszystkie zalety swoich poprzedników oraz są jeszcze bardziej zaawansowane. Pozwalają na realizację dodatkowych funkcjonalności, ale przede wszystkim pozwalają na korzystanie z nowoczesnej technologii przesyłu dźwięku VoIP (tzw. telefonii internetowej). To wszystko, dostępne w centralach IP, pozwala na redukcję kosztów (telefonia IP jest jedną z najtańszych technologii telekomunikacyjnych), podniesienie efektywności pracy, pełną skalowalność systemu telekomunikacyjnego w firmie (możliwość szybkiej rozbudowy bez dodatkowych inwestycji).

Rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej oraz wzrost jakości łącz internetowych otworzył drogę do udostępniania central telefonicznych w tzw. modelu hostowanym, gdzie klient nie instaluje fizycznego urządzenia w swoim biurze, a korzysta z zasobów w chmurze. Korzysta jedynie z telefonów IP podłączonych bezpośrednio do wirtualnej centrali, do której ma także dostęp najczęściej poprzez przeglądarkę internetową. Wprowadzenie central hostowanych było możliwe dzięki pojawieniu się na rynku central IP PBX. Ten model także otwiera drogę dla małych dynamicznych przedsiębiorstw do skorzystania z pełnych funkcjonalności, jakie oferuje duża centrala telefoniczna, bez konieczności inwestowania w fizyczne urządzenia.

Centrala telefoniczna VoIP Call-eX Cloud

  • Wyposażona wszystkie funkcje istotne dla biura i działu sprzedaży / BOK (contact center): ACD (kolejkowanie), menu IVR, przekierowania i wiele innych;
  • Zintegrowana z CRM Livespace i Baseline – dla małych i średnich firm;
  • Oferuje usługę syntezy mowy w wielu językach w doskonałej cenie;
  • Dostępna z telefonią VoIP, z pakietami minut do Polski i UE.
  • Posiada usługę SMS do komunikacji wielokanałowej – z atrakcyjną ofertą pakietów SMS

Sprawdź naszą wirtualną centralę telefoniczną »

 

Zamknij [X]