Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19 ozl
udogodnienia dla niedowidzących Rozmiar tekstu: Kontrast:  
Avatar

Centrala telefoniczna

Centrala telefoniczna (tu centrala abonencka – PBX / PABX) urządzenie, stanowiące centralny punkt sieci telefonicznej jakiegoś podmiotu (firmy, instytucji itp.). Pozwala połączyć tę sieć wewnętrzną jedną lub większą liczbą linii z centralami telefonicznymi operatorów. Takie rozwiązanie umożliwia kierowanie ruchem wewnętrznym pomiędzy pracownikami firmy oraz zewnętrznym (połączenia przychodzące i wychodzące poza podmiot), bez konieczności uruchamiania dedykowanej linii dla każdego pracownika z osobna. Dodatkowo, nowoczesne centrale telefoniczne umożliwiają realizowanie dodatkowych funkcjonalności (zapowiedzi głosowych, numeracji wewnętrznej, kolejek dzwoniących, call center czy contact center, a nawet nagrywanie rozmów czy automatyczną obsługę klientów), co znacznie wpływa na poprawę efektywności pracy.

 

Historycznie pierwsze centrale telefoniczne były obsługiwane manualnie przez operatorów (tzw. PMBX – Private Manual Branch Exchange). Następnie pojawiły się centrale elektromechaniczne, a później centrale PABX lub nazywane wymiennie PBX (ang. Private Automatic Branch Exchange), które to obecnie są w znacznej większości przypadków wykorzystywane. Wśród central PBX wyróżnia się dwa typy central: centrale analogowe oraz centrale cyfrowe. Te drugie są technologicznie nowocześniejsze, bardziej zaawansowane, wykorzystują węzły ze sterowaniem komputerowym i umożliwiają realizację dodatkowych usług.

 

Najnowsze centrale telefoniczne, to centrale IP PBX lub wymiennie IP PABX, które skupiają w sobie wszystkie zalety swoich poprzedników oraz są jeszcze bardziej zaawansowane. Pozwalają na realizację dodatkowych funkcjonalności, ale przede wszystkim pozwalają na korzystanie z nowoczesnej technologii przesyłu dźwięku VoIP (tzw. telefonii internetowej). To wszystko, dostępne w centralach IP, pozwala na redukcję kosztów (telefonia IP jest jedną z najtańszych technologii telekomunikacyjnych), podniesienie efektywności pracy, pełną skalowalność systemu telekomunikacyjnego w firmie (możliwość szybkiej rozbudowy bez dodatkowych inwestycji).

 

Rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej oraz wzrost jakości łącz internetowych otworzył drogę do udostępniania central telefonicznych w tzw. modelu hostowanym, gdzie klient nie instaluje fizycznego urządzenia w swoim biurze, a korzysta z zasobów w chmurze. Korzysta jedynie z telefonów IP podłączonych bezpośrednio do wirtualnej centrali, do której ma także dostęp najczęściej poprzez przeglądarkę internetową. Wprowadzenie central hostowanych było możliwe dzięki pojawieniu się na rynku central IP PBX. Ten model także otwiera drogę dla małych dynamicznych przedsiębiorstw do skorzystania z pełnych funkcjonalności, jakie oferuje duża centrala telefoniczna, bez konieczności inwestowania w fizyczne urządzenia.

Zamknij [X]