Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
udogodnienia dla niedowidzących Rozmiar tekstu: Kontrast:  
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

Detekcja fraudów telekomunikacyjnych.

Fraud-eX6

Usługa kierowana do operatorów sieci telekomunikacyjnych.

Czym jest usługa Fraud-eX?

Zastosowanie

Każdego dnia w sieciach telekomunikacyjnych pojawiają się tysiące rekordów danych opisujących zdarzenia zachodzące w tych sieciach. Analiza dostępnych danych bez narzędzi wspomagających jest więc w praktyce niemożliwa. Jednocześnie operatorzy telekomunikacyjni odnotowują zjawiska różnego rodzaju nadużyć telekomunikacyjnych, tzw. fraudów. Mogą to być na przykład próby wykonywania połączeń na kierunki zagraniczne lub o podwyższonej opłacie lub ataki nakierowane na obciążenie sieci operatorskiej i w efekcie blokowanie dostępu do usług telekomunikacyjnych. Straty ponoszone w rezultacie tego typu ataków mogą wynosić nawet kilka tysięcy złotych dziennie. Dlatego niezmiernie ważne jest powiadomienie personelu operatora o każdym zauważonym nietypowym zachowaniu w sieci. Zadanie to z powodzeniem może być wykonywane przez wyspecjalizowaną platformę w ramach usługi Fraud-eX.

Opis

Usługa kierowana jest do operatorów sieci telekomunikacyjnych. Polega ona na automatycznej analizie zdarzeń zgłaszanych przez sieć telekomunikacyjną i informowaniu personelu operatora o wszelkich spostrzeżonych anomaliach. Dostępność usługi jest określona na poziomie 99,99%. Rekordy danych są analizowane online, a czas przetwarzania zdarzenia nie przekracza 60 sekund. Ostateczna decyzja dotycząca podjętych działań (np. blokowanie ruchu) podejmowana jest zawsze przez operatora. Dodatkowo operator ma możliwość korygowania zgłoszonych zdarzeń bezpośrednio w systemie. Dzięki temu system nauczy się nie klasyfikować tego typu zdarzeń w przyszłości jako anomalii. Możliwe jest także ręczne wskazywanie zauważonych nieprawidłowości tak by nauczyć system jeszcze lepszego wykrywania nadużyć.

Usługa Fraud-eX oferowana jest w modelu SaaS (Software as a Service) – klienci nie ponoszą kosztów zakupu systemu i licencji. Z tytułu uruchomienia usługi pobierana jest opłata jednorazowa, której wysokość uzależniona jest od uzgodnionych styków wymiany danych. Rozliczenia odbywają się w oparciu o miesięczne opłaty abonamentowe uzależnione od wolumenu przetwarzanych danych.

Wdrożenie

Przed wdrożeniem usługi konieczne jest uzgodnienie styków wymiany i zakresu danych. W podstawowym wariancie Aiton Caldwell udostępnia API, lecz wdrożenie usługi może być – w wyniku dwustronnych uzgodnień – rozszerzone o wytworzenie dedykowanego interfejsu graficznego (GUI).

Ponieważ system uczy się typowego zachowania sieci, to przed komercyjnym uruchomieniem usługi operator powinien dostarczyć dane historyczne z sieci i dane zewnętrzne – np. kalendarz dni wolnych, cenniki, plany taryfowe.

Realizacja

Usługa Fraud-eX jest realizowana w oparciu o system Prognosis. Opracowanie systemu zostało wykonane przez Aiton Caldwell, a projekt był współfinansowany w ramach działania 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

W ramach przygotowania systemu Prognosis przeprowadzono wnikliwą analizę, w wyniku której powstały podstawowe wymagania na architekturę systemu:

  • Budowa otwarta i modułowa
  • Rozproszenie funkcjonalne i geograficzne
  • Skalowalność
  • Wysoka dostępność i odporność na uszkodzenia
  • Wielodomenowość

Projekt podzielony został na kilka zadań. W ramach Projektu opracowana między innymi tak zwany moduł generyczny, pozwalający na pisanie własnych aplikacji analizy danych. Szczegółowo zostały przebadane trzy gałęzie modeli: modele detekcji regułowej, zaawansowane modele wykrywania anomalii, modele wyboru wymiarów (ang. featureselection) należące do tak zwanej kategorii uczenia maszynowego (ang. machine learning) i obejmujące wiele różnych modeli matematycznych i algorytmów jak na przykład ukryte modele Markowa czy sieci neronowe.

Przeprowadzone prace badawcze pozwoliły określić najlepsze metody analizy anomalii i wykrywania nadużyć. Z przeprowadzonych testów wynika, że wybrane metody mają bardzo szerokie spektrum zastosowania i cechują się odpowiednią elastycznością rozwiązywania zadań, a zaprojektowany system umożliwia pisanie własnych aplikacji analizujących dane.

Finalnie system został uruchomiony w Data Center zarządzanym przez Aiton Caldwell i jest podstawowym elementem realizującym usługę Fraud-eX w modelu Software as a Service. W przyszłości przewidujemy zastosowanie systemu Prognosis nie tylko w modelu SaaS lecz również instalacji dedykowanych dla klienta, instalowanych w jego serwerowni. Nie chcemy także ograniczać zastosowania systemu do usługi Fraud-eX. Uważamy, że może on z powodzeniem znaleźć swoje zastosowanie także w innych dziedzinach wymagających analizy ogromnych zbiorów danych jak na przykład analiza możliwości ograniczenia zużycia energii elektrycznej czy analiza ryzyka transakcji ubezpieczeniowych i finansowych.

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych

 

NCBiR

Czy są Państwo zainteresowani korzystaniem z naszego systemu?

Prosimy o kontakt. Podanie numeru telefonicznego pozwoli nam szybko skontaktować się z Państwem.

Datera_BLOG_awatar

Datera

Dział Sprzedaży

tel. 58 600 80 40

    {{ toggledmark(toggles.smoptin) }}

    Zamknij [X]